facebook

Brak obsługi animacji flash!
Pogoda dla Świebodzina
dzień 2021.01.22 - 10:00
Wiatr SSW
19 km/h
temp. max. 11°C
temp. min. 5°C
temp. wody: b/d
tumblr youtube twitter instagram facebook

Ogólnopolskie Regaty Match

Zapraszamy na Ogólnopolskie Regaty Match w klasie Omega o Puchar Polski 18-19 sierpnia 2012 r.

                                                  ZAWIADOMIENIE

 1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 18 sierpnia 2012r i 19 sierpnia 2012 na akwenie jeziora Niesłysz.

2. Biuro Regat: Ośrodek Wypoczynkowy KORMORAN w Niesulicach, Hangar przy pomoście żeglarskim.

3. Regaty zostaną rozegrane w klasie OMEGA STANDARD zgodnie z przepisami i regulaminem MR Omega Cup, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.

4. Zgłoszenie do regat MR Omega Cup według regulaminu Omega MC. Przy zgłoszeniu na zieloną kartę, będzie decydować kolejność zgłoszeń.

5. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

6. Zgłoszenia do regat w dniu 17.08.2012 w godzinach 16:00 - 20:00 oraz 18.08.2012 od godz. 8:00 - 9:00.

7. Organizator udostępnia zawodnikom cztery łodzie klasy Omega standard, piąta łódź będzie stanowiła rezerwę. Pomiary klasowe w piątek 17.08.2012 w godzinach 16:00-20:00.

8. Instrukcja żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po odprawie sterników.

9. Wpisowe do regat wynosi:

 • 180 zł od załogi
 • 15 zł od każdego członka załogi nie należącego do PZKO

10. Otwarcie regat OW KORMORAN 18.08.2012r. godzina 10:00.

11. Planowany start do I wyścigu w dniu 18.08.2012 około godziny 10:30.

12. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego.

13. Organizator posiada prawo zmiany formatu regat.

14. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

15. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.

16. Nagrody:

 • Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III otrzymują puchary i dyplomy.

17. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U.nr 5, poz. 43 z 2001r.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne. (UDz.U. nr.57, poz.358 z 1997r.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr.212, poz2072 z 2003r.)

18. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia (obsługiwanie urządzenia sterowego) jachtu będącego w wyścigu. Załoga w trakcie wyścigów może się zmienić po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przez sternika sędziemu głównemu regat.

19. Zgłaszająca się do regat załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat.

20. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko.

21. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

22. Warunkiem dopuszczenia do regat jest okazanie ważnej polisy ubezpieczeniowej i spełnienia warunków klasowych klasy Omega  i regulaminu Omega MD Cup.

 

23. PROGRAM REGAT:

17.08.2012 (piątek)

 • 16:00-20:00 pomiary i zgłoszenie do regat
 •  20:00 szkolenie

18.08.2012 (sobota)

 •  8:00 - 9:00 Zapisy do regat
 •  10:00 - Otwarcie regat
 •  10:30 - Start do I wyścigu
 •  19:00 - Impreza integracyjna

19.08.2012 (niedziela)

 • 10:00 Start do I wyścigu Omega
 • ok. 16:00 Zakończenie Regat Pucharu Polski - wręczenie nagród.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   

   

  Dnia 18.08.2012 (sobota)

  W ramach Imprezy integracyjnej, od godz. 18:00  Koncert MACIEJA WRÓBLEWSKIEGO, oraz "BIAŁE KRUKI".  (Miejsce Bar MAK)

  Dnia 19.08.2012 (niedziela)

  Na zakończenie regat, od godz.18:00 wystąpi zespół "OSORIA" ze Szczańca, oraz kabaret "NIE-BOSKI". (Miejsce Bar MAK)

   

  ZAPRASZAMY!