facebook

Brak obsługi animacji flash!
Pogoda dla Świebodzina
dzień 2021.01.22 - 10:00
Wiatr SSW
19 km/h
temp. max. 11°C
temp. min. 5°C
temp. wody: b/d
tumblr youtube twitter instagram facebook

Zamierzenia, plany i prowadzone prace na terenie OW KORMORAN

Szanowni Państwo,

Niniejszym przedstawiamy informację nt. naszych zamierzeń i planów a także prowadzonych prac na terenie Ośrodka Wypoczynkowego KORMORAN w Niesulicach. Cel mamy jeden: tak polepszyć warunki wypoczynku i je uatrakcyjnić, aby stworzyć jak najlepsze warunki dla naszych stałych Klientów i pozyskać wielu nowych miłośników naszego Ośrodka.

Ważniejsze fakty:

 1. CENY
  Dobra wiadomość dla naszych klientów. Ceny wynajmu większości domków i na campingu (pomimo wzrostu kosztów min. VAT) pozostawiamy bez zmian. Nieco wzrosną niektóre stawki za wynajem domków typu Sosna i Buk ze względu na poniesione nakłady na remonty (od 7 marca br) i sprzętu pływającego. Pozostałe ceny – bez zmian.
  Wprowadziliśmy jeszcze jedną zmianę korzystną dla naszych klientów – skróciliśmy bowiem czas trwania Sezonu Głównego o miesiąc. Oznacza to dla naszych klientów obniżkę cen a dla OW bardziej równomierne obłożenie domków poza sezonem głównym.

 2. ROZBUDOWA
  W wyniku długotrwałego procesu administracyjnego została usunięta podstawowa bariera formalno-prawna utrudniająca rozbudowę i modernizację OW. Teren OW został objęty został Miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej, i usługowej przyjętym Uchwałą Rady Gminy Skąpe 16 lipca 2010r.
  Został opracowany kompleksowy projekt rozbudowy i modernizacji OW. W końcu 2010r uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.
  W 2011r prace będą się koncentrowały głównie na części B Ośrodka. Planujemy wymianę sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych i budowę  17 nowych domków. Trzy domki powstaną na części A OW (jeden domek typu Sosna i dwa Modrzewie w miejsce zdemontowanych domków typu KLON). Na części B OW powstaną pozostałe domki tj. 13 szt  Modrzewi i 1 szt Sosna.. Cztery z tych domków typu Modrzew NP będzie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (utwardzony dojazd itp.). Planowane do budowy w tym roku domki są pokazane na mapie, ich rezerwacja online (przekazanie do użytku) jest przewidziane od 18 czerwca 2011r.
  Osobne zadanie to podłączenie szamb do gminnej sieci kanalizacji ogólnospławnej (chyba nikt nie będzie tęsknił za beczkowozami).

 3. Aktualnie prowadzimy remonty wszystkich domków typu BUK i SOSNA. Zostały zmodernizowane łazienki (wymurowane kabiny natryskowe) i uzyskaliśmy polepszenie ich funkcjonalności. Pracujemy nad zbudowaniem kącika mini kuchni (najczęstszy postulat naszych klientów). Planujemy wyposażyć część tych domków w odbiorniki TV.

 4. Opracowaliśmy projekt ( planujemy realizację przed sezonem) przebudowy zaplecza Sanitariatu głównego (przy części A OW) na kuchnię i pralnię dedykowaną użytkownikom Campingu.

 5. Planujemy ponadto rozszerzyć ofertę naszej wypożyczalni sprzętu pływającego o żaglówki (klasy Omega – 5 szt) i sprzęt windsurfingowy

 6. Pan Wójt UG Skąpe planuje przejęcie od Lasów Państwowych odcinka drogi od wsi do bramy OW, remont jej nawierzchni, oświetlenie, ławeczki itp.
  Liczymy, iż Gminie uda się zrealizować ten plan !!!!


Kierownictwo OW KORMORAN
Niesulice