facebook

Brak obsługi animacji flash!
Pogoda dla Świebodzina
dzień 2021.01.22 - 10:00
Wiatr SSW
19 km/h
temp. max. 11°C
temp. min. 5°C
temp. wody: b/d
tumblr youtube twitter instagram facebook

Regulamin animacji Klub Małego Wczasowicza

 

                      REGULAMIN ZAJĘĆ ANIMACJI DLA DZIECI

                           W KLUBIE MAŁEGO WCZASOWICZA

                NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO KORMORAN

1. Codziennie od pon-sob.  w godz.: od 10.00 zbiórka organizacyjna, zapisy przed zajęciami z animacji. 

2. Gry, zabawy, warsztaty prowadzone są pod opieką animatora i odbywają się od

poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00, sobota od 10.00-14.00. 

3. Zajęcia będą odbywać się w zależności od panujących

warunków pogodowych. (na sali lub świeżym powietrzu).

4. W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 20 dzieci w

udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Dzieci nie biorące udziału w

zajęciach w danym dniu mają pierwszeństwo do uczestniczenia w nich w dniu

kolejnym.

5. Animator może odmówić prowadzenia zajęć z dzieckiem, które nie słucha jego

poleceń.

6. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące samopoczucia dziecka, sprzętu, nieodpowiedniego zachowania innych dzieci prosimy zgłaszać do animatora prowadzącego zajęcia.

7. Rodzice/opiekunowie pozostawiający dziecko pod opieką animatora zobowiązani są do pozostawienia swoich danych kontaktowych.

8. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są zaopatrzyć dziecko w wodę do picia na czas

zajęć animacyjnych.

9. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są poinformować animatora o chorobach i

uczuleniach dziecka biorącego udział w zajęciach animacyjnych.

10. Zajęcia nie polegają na przejęciu opieki nad dzieckiem, a jedynie mają na celu

zorganizowanie czasu wolnego. W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawują ich

rodzice lub opiekunowie.

11. Animator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które oddalą się od miejsca

animacji.

12. Zajęcia prowadzone są przez jednego animatora.

13. Zajęcia mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora.

14. Zajęcia w Klubie Małego Wczasowicza są bezpłatne.

15. Uczestnictwo dziecka w zajęciach, jest jednoznaczne z akceptacją powyższego   

regulaminu przez jego rodzica /opiekuna. 

16. Wejście na teren Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie Ośrodka.