facebook

Brak obsługi animacji flash!
Pogoda dla Świebodzina
dzień 2021.01.22 - 10:00
Wiatr SSW
19 km/h
temp. max. 11°C
temp. min. 5°C
temp. wody: b/d
tumblr youtube twitter instagram facebook

Regulamin Plaży i Kąpieliska

REGULAMIN  KĄPIELISKA I PLAŻY
O.W. „KORMORAN” w Niesulicach

 

Szanowni Goście,
Poniższy Regulamin został opracowany w celu zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego korzystania z kąpieliska i plaży. Przebywanie na tym terenie oznacza znajomość i akceptacją obowiązujących zasad.

 1. Kąpielisko i plaża są w okresie wypoczynkowym czynne codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00.
 2. Kąpielisko jest strzeżone przez ratowników w wyznaczonej strefie. Poza tą strefą kąpielisko jest niestrzeżone.
 3. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń ratowników.
 4. Ze względów bezpieczeństwa  zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy lub natychmiastowe powiadomienie ratowników.
 5. Dzieci mogą przebywać na terenie plaży i kąpieliska oraz kąpać się tylko w wyznaczonej strefie pod opieką osób dorosłych.
 6. Zabrania się zażywania kąpieli osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, jak również wnoszenia, spożywania i sprzedaży alkoholu lub środków odurzających na terenie plaży.
 7. Na terenie kąpieliska obowiązują następujące oznaczenia flagowe:
  • flaga BIAŁA - kąpiel DOZWOLONA,
  • flaga CZERWONA - kąpiel ZABRONIONA.
 8. Korzystającym z kąpieliska zabrania się:
  • wchodzenia do wody gdy wywieszona jest czerwona flaga,
  • używania do mycia w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu znajdujących się na plaży,
  • popychania i wrzucania do wody innych osób,
  • wprowadzania do wody i  kąpieli  zwierząt ( poza wyznaczonym miejscem).
  • wjeżdżania i wprowadzania pojazdów na pomosty kąpielowe.
 9. Na terenie plaży i kąpieliska obowiązuje zakaz:
  • grillowania i rozpalania ognisk poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi,
  • zaśmiecania terenu plaży,
  • parkowania pojazdów mechanicznych,
  • zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom
  • rozkładania parawanów
 10. Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione na terenie plaży i kąpieliska Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Osoby  przebywające na terenie plaży i kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy szkody. Sprawca powstałej szkody  zostanie obciążony kosztami jej naprawy.
 12. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu zmuszone będą do opuszczenia terenu kąpieliska i plaży, a w rażących przypadkach mogą ponieść odpowiedzialność karną.
 13. Wejście na teren Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie Ośrodka.


Życzymy przyjemnego wypoczynku

Kierownictwo Ośrodka O.W. "Kormoran"