Festiwal kolorów jezioro animacje

Ośrodek Wypoczynkowy KORMORAN w Niesulicach oferuje animacje dla dzieci. W części z nich mogą uczestniczyć również dorośli. Poniżej znajduje się regulamin.

1. Codziennie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Kormoran odbywają się różnego rodzaju animacje, które prowadzi profesjonalny animator.

2. Zajęcia odbywają się w większości na świeżym powietrzu. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych mogą odbywać się w pomieszczeniu.

3. Animator może odmówić prowadzenia zajęć z dzieckiem, które nie słucha jego poleceń.

4. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące samopoczucia dziecka, sprzętu, nieodpowiedniego zachowania innych dzieci prosimy zgłaszać do animatora prowadzącego zajęcia.

5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są zaopatrzyć dziecko w wodę do picia na czas zajęć animacyjnych.

6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są poinformować animatora o chorobach i uczuleniach dziecka biorącego udział w zajęciach animacyjnych.

7. Zajęcia nie polegają na przejęciu opieki nad dzieckiem, a jedynie mają na celu zorganizowanie czasu wolnego. W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawują ich rodzice lub opiekunowie.

8. Zajęcia prowadzone są przez jednego animatora.

9. Zajęcia mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora.

10. Animacje dla Gości naszego Ośrodka są bezpłatne.

11. Uczestnictwo dziecka w zajęciach, jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu przez jego rodzica /opiekuna. 

12. Wejście na teren Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie Ośrodka.

Rezerwacje online