Artykuł 1. Ochrona prywatności
1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.kormoran-niesulice.pl [dalej „Serwis”].

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem z usług realizowanych w ramach Serwisu jest OLIMP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie (66-200) przy ul. Sulechowskiej 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292386, NIP: 9730914616, REGON: 080215178, e-mail: kormoran-niesulice@o2.pl, tel.: (+48) 683812128.

Ochrony logo kormoran Niesulice

3. Administrator oświadcza, iż przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do formularzy elektronicznych w Serwisie przez Użytkowników oraz że z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Ponadto Administrator oświadcza, iż pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie uprawnione osoby.

Artykuł 2. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania takich danych osobowych.

3. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z Usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

4. Administrator może przetwarzać dane osób udostępnione przez Użytkowników w celu przesłania informacji o ofercie Administratora i możliwości skorzystania z jego usług.

Artykuł 3. Gromadzenie danych osobowych

1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.

2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. W celu otrzymywania usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest podać poprawny adres swojej poczty elektronicznej (e-mail). Może on również dobrowolnie podać swoje imię i nazwisko lub firmę.

Artykuł 4. Zakres przetwarzania danych osobowych

1. Dane podawane przez Użytkowników wykorzystywane są do przesyłania informacji o Administratorze i świadczonych przez niego usługach, w celach statystycznych oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.

2. Dane kontaktowe Użytkownika używane są do celów informacyjnych, w szczególności w postaci świadczenia usługi Newsletter. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z tej usługi.

3. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Artykuł 5. Kontrola przetwarzania danych osobowych

1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo wglądu do swoich danych, ich uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania, wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

2. Skorzystanie z uprawnień wymienionych w ust. 1 powyżej, jest realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail: kormoran-niesulice@o2.pl stosownego żądania wraz z podaniem adresu e-mail Użytkownika oraz jego imienia i nazwiska, jeżeli było już wcześniej podane.

3. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

Artykuł 6. Udostępnianie danych osobowych

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W przypadkach niewskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika.

Artykuł 7. Polityka Cookies

1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora żądanych przez Użytkownika.

2. Administrator oświadcza, iż stosuje pliki „cookies”.

3. Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.  

4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest, możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego.

5. Stosowane są co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, jednak może spowodować utrudnienia.

7. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

8. Wejście na teren Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie Ośrodka.

Pobierz Politykę ochrony prywatności „OLIMP” w formacie PDF

Rezerwacje online