Szanowni Goście
Korzystanie z Przystani i Wypożyczalni jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących tu zasad.

 1. Na terenie Przystani należy zachować ostrożność. Kąpiel i wędkowanie oraz spożywanie alkoholu na tym terenie są zabronione.
 2. Przystań i wypożyczalnia sprzętu pływającego czynne są (wysoki sezon) od 09:00 do 19:00, w okresie (średni, niski sezon) czynna od 10:00 do 18:00 lub w zależności od pogody. Ostatnie wypożyczenie sprzętu wodnego jest możliwe na godzinę przed zamknięciem wypożyczalni. 
 3. Korzystanie ze sprzętu pływającego jest płatne za rozpoczętą godzinę – zgodnie z obowiązującym >Cennikiem.
 4. Sprzęt pływający wypożyczany jest po okazaniu pracownikowi Wypożyczalni dokumentu tożsamości i rejestracji podstawowych danych klienta. (Sprzęt wypożyczany jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 16 lat).
 5. Wypożyczając sprzęt wodny należy pobrać obowiązkowe wyposażenie ratunkowe (kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne) dla każdej osoby przewidzianej do korzystania ze sprzętu.
 6. Rodzice lub opiekunowie pełnoletni dysponujący sprzętem pływającym mogą zabrać na pokład dzieci na własną odpowiedzialność.
 7. Osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wypływem środków odurzających sprzętu pływającego nie wypożyczamy.
 8. W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego, na pokładzie może się znajdować jednocześnie tylu pasażerów, na ile osób użytkowany sprzęt pływający jest dopuszczony.
 9. Użytkownikom sprzętu zabrania się:
  • wchodzenia na pokład jednostki pływającej w twardym obuwiu,
  • wędkowania z pokładu, z wyjątkiem łodzi do tego przeznaczonych,
  • odstępowania sprzętu pływającego innym osobom i pozostawiania go bez dozoru,
  • picia alkoholu w czasie dysponowania jednostką pływającą.
 10. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:
  • Obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom,
  • używania sprzętu asekuracyjnego (osoby nie umiejące pływać powinny podczas rejsu mieć na sobie kamizelkę ratunkową).
 11. W przypadku uszkodzenia sprzętu pływającego lub przedłużenia wynajmu Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia administratora Przystani – telefon 068 3812128.
 12. Za braki i uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji wypożyczonego sprzętu materialną odpowiedzialność ponosi użytkownik, który zostanie obciążony kosztami naprawy powstałej szkody.
 13. W przypadku dużej fali i silnego wiatru wypożyczanie sprzętu  jest wstrzymane.
 14. Możliwość przechowywania własnego sprzętu pływającego w hangarze jednostek pływających O.W. „Kormoran” lub cumowania w obrębie Przystani należy ustalać każdorazowo z recepcją O.W.
 15. Wejście na teren Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie Ośrodka.Życzymy przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku!!!!

Kierownictwo Ośrodka

Rezerwacje online